Fras kod dece: kako pomoći detetu koje ima napad?

Fras, odnosno febrilne konvulzije, smatraju se najčešom neurološkom komplikacijom u ranom detinjstvu. Najčešće nastaje usled visoke telesne temperature, a u izuzetno retkim slučajevima može nastati kao posledica nekih drugih stanja, poput meningitisa, encefalitisa, odnosno akutne ili hronične zastupljenosti nekog neurološkog …