Udžbenik je dobar onoliko koliko je dobar učitelj koji ga koristi

Udžbenici su jako korisno oruđe i alatka za učenje. Štampani ili elektronski, uvek su neophodni u školskom planu i programu. Najpre, izuzetno su bitni za učitelje početnike. Materijal koji treba obraditi i dizajn svake lekcije pažljivo su predočeni. 

Udžbenik je jedna organizovana celina rada jer donosi sve planove i lekcije koje su nastavniku potrebni da bi se detaljno obradila nastavna tema. On donosi uravnotežen, hronološki prikaz informacija.

Udžbenici su mali vodič nastavnih postupaka – šta i kada učiniti. Nema iznenađenja – sve je pažljivo napisano. 

Istraživačke i nastavne strategije su neprestani rad. Tu nema prestanaka. Posebno u ovo tehnološko vreme. Dobri udžbenici izvrsna su nastavna pomagala i imaju značajan doprinos u obrazovanju dece

Kako pobuditi zanimanje za udžbenike

Neki udžbenici možda neće uspeti da probude zanimanje učenika. Nije neuobičajeno da učenici odbacuju udžbenike samo zbog onoga što oni jesu – zbirke ogromnih masa podataka. Učenici nekad teško razumeju važnost tolike količine podataka. Srećom, sam izbor je izuzetno velik. Tako ove godine imamo 30+ak novih udžbenika za osnovnu školu osmišljenih tako da na zanimljiv i privlačan način objašnjavaju gradivo, pa će ih i deca lakše prihvatiti. 

Koristiti udžbenike mudro

Udžbenik je dobar onoliko koliko je dobar učitelj koji ga koristi. I važno je upamtiti da je udžbenik samo jedan alat, vrlo važan alat, ali treba uzeti u obzir i druga pomagala ili druge materijale za nastavu. Učitelj mora doneti mnoge odluke, a jedna od njih je „kako da najbolje koristimo udžbenik“. Ipak postoje ograničenja. Sledeća tablica navodi neke od najčešćih nedostataka udžbenika, zajedno sa načinima prevladavanja tih poteškoća.

 

Slabost  Poteškoće učenika Načini prevladavanja problema
Udžbenik je zamišljen kao jedini izvor informacija Učenici vide samo jednu perspektivu koncepta ili problem Omogućiti učeniku različite izvore informacija kao što su diskovi, web stranice, enciklopedije itd.
Udžbenik je star ili zastareo Informacije podeljene sa ostalim učenicima nisu aktualne ili relevantne Koristite ipak taj udžbenik, ali s vremena na vreme ili ga dopunite drugim materijalima
Pitanja iz udžbenika uglavnom su na na niskom nivou ili se temelje na činjenicama Učenik pretpostavlja da je učenje samo jedna zbirka činjenica, brojki i simbola Postavljajte pitanja sa viših nivoa učenja, utičite na kreativno razmišljanje i rešavanje problema
Udžbenik ne uzima u obzir predznanje učenika Učitelj ne pravi lekcije prema specifičnim osobinama i interesima učenika Otkrijte šta učenici znaju o temi pre nove lekcije. Osmislite lekciju na temelju tog znanja
Nivo čitanja udžbenika je preteška Učenici ne mogu niti čitati ni razumeti važne pojmove Koristite mnogo dodatnih materijala kao što su knjige iz biblioteke, Internet etc.
Udžbenik ima odgovore na sva pitanja Učenici često razumeju učenje kao gomilanje tačnih odgovora Uključite učenike u aktivnosti rešavanja problema, pitanja za razmišljanje 

A šta je sa elektronskim udžbenicima? Da li oni imaju svoje prednosti? 

To svi znamo – u njemu je sve na dohvat ruke, odmah i brzo. Elektronska knjiga je jednostavna stvar. Bez sumnje, knjige su čovekovi najbolji prijatelji, ali e-knjige imaju pregršt prednosti. Evo nekoliko prednosti e-knjiga.

Laka dostupnost i prenosivost

Živimo u užurbanom svetu u kojem smo izloženi beskonačnom sadržaju. Ponekad je teško odlučiti šta čitati i kako započeti. U takvim slučajevima, e-knjige vam omogućuju da istražite mnoge teme i preuzmete ih za kasniju upotrebu. Dakle, ne morate brinuti da ćete biti preopterećeni i da ćete se zbuniti. Možete ih lako preneti s mesta na mesto i pristupiti im kad god poželite. Fizičke knjige morate ili pozajmiti iz biblioteke ili kupiti, u oba slučaja morate uložiti vreme. E-udžbenik uvek možete čitati sa svog uređaja

Pristupačne cene

Cena štampanog udžbenika je viša u poređenju sa e-knjigama jer su tu uključeni: izrada i dizajn korice, papir i troškovi štampanja, opreme i pakovanja. Kod e-knjiga takvi troškovi izrade ne postoje. 

Raznolikost

Učenje iz različitih perspektiva – ništa bolje od korišćenja e-knjiga za postizanje ovog cilja. Elektronski udžbenik nudi razne teme za istraživanje i uvek iz više uglova i iz više izvora.

E-knjige su ekološki prihvatljive

Čuvajmo drveće. Ionako već ima i previše štampanih medija, novina, časopisa, udžbenik ne mora biti na papiru.

Iniciranje situacija za učenje

Animirani prilozi, video prilozi odličan su način da se neka problemska situacija razmotri i prikaže učeniku. 

Različiti aspekti učenja i stilova 

Kroz različite sadržaje: učenik može ne samo da klikne mišem na odgovarajući termin, odgovor i sl. već i da upisuje tekst i simbole, da izgovara reči, odgovore, što može biti jako korisno za učenje stranih jezika. Time se njegova motivacija ubrzava, unapređuje i podstiče. 

Mane elektronskih udžbenika

Personalizovan pristup učenju preko e-udžbenika jeste prednost, ali je rad u grupi i komunikacija među decom u razredu neophodna. Samoregulacija rada i aktivnost i motivacija učenika korišćenjem digitalne tehnologije u školi i van nje jeste odličan način učenja, ali su vrlo osetljiva i upitna pitanja povratne informacije. Problemi uvođenja e-udžbenika u škole kao primarno učilo jeste izazov hardversko-softverski, tehnička podrška u školama, te vrednovanje učenja iz elektronskih udžbenika teže je izvodljivo. Napokon, elektronski udžbenik ostaje (za sada) samo pomoćno sredstvo. 

Da je e-knjiga korisna, to nije upitno, ali kako biti objektivan i toliku raznovrsnost interaktivnih komponenti u stvari vrednovati i oceniti? 

Leave a Reply

Required fields are marked*